Con người sống cả một đời thì sẽ thấy phú quý chẳng là gì hết, nhân phẩm mới đáng giá

Chim nhạn bay qua để lại tiếng kêu, đời người qua đi còn để lại cái danh. Vàng có vạn lạng cũng chẳng đem đi được. Chỉ có nhân phẩm mới có thể truyền đời.

Chung sống với người ta thì chớ nghĩ lừa dối ai, ức hiếp ai, tính toán ai.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Gian trá chẳng thắng nổi trung hậu, rồi sẽ có ngày ai nấy đều rời xa kẻ gian tà.

Hiểm ác chẳng địch nổi thiện lương, rồi sẽ có ngày ai nấy đều thù địch kẻ hiểm ác.

Làm bạn với người ta thì nên nghĩ giúp ai, nhớ ai, bảo hộ ai.

Việc do người làm, tình do người vun đắp.

Người biết nghĩ cho người khác sẽ có được người bạn trung thành cả cuộc đời.

Người hy sinh vì người khác sẽ được tình cảm ấm áp cả cuộc đời.

Một người có lương tâm thì:

– Người giúp đỡ họ không bao giờ gián đoạn.

– Người yêu thương họ không bao giờ rời xa.

– Người tín nhiệm họ không bao giờ lừa dối.

Người không có lương tâm thì:

– Giúp đỡ họ rồi bạn sẽ hối hận lạnh buốt tâm can.

– Yêu thương họ rồi bạn sẽ đau lòng đứt ruột.

– Tín nhiệm họ rồi bạn sẽ nơm nớp lo lắng.

Con người sống cả một đời thì sẽ thấy phú quý chẳng là gì hết, nhân phẩm mới đáng giá.

Trăm năm chẳng mấy trôi qua, cát bụi lại trở về với cát bụi, tất cả sẽ tan thành mây khói.

Vàng có vạn lạng cũng chẳng đem đi được. Tiền có một đống cũng chẳng làm bạn được.

Chỉ có nhân phẩm mới có thể truyền đời. Chỉ làm người tốt thì người người mới ca ngợi.

Con người sống cả một đời, xấu hay đẹp cũng chẳng cần để ý, lương tâm mới là đẹp nhất.

Dẫu có đẹp thế nào đi nữa, nếu không biết cảm ân thì cũng là đống bùn nát.

Dẫu có bình thường thế nào đi nữa, nếu trong tâm cảm kích thì sẽ có tâm hồn cao thượng.

Có ân thì báo ân, ắt phải báo đáp, dùng cái tâm để đổi lấy cái tâm thì ắt sẽ có người theo.

Xe đi qua thì để lại dấu vết, tình qua đi thì để lại chân tâm.

Dù đi đến đâu cũng đừng quên, làm việc tốt, làm người tốt, giữ thiện tâm.

Chim nhạn bay qua để lại tiếng kêu, đời người qua đi còn để lại cái danh. Bất kể lúc nào cũng cần ghi nhớ: làm người nhất định phải có lương tâm.

Theo bldaily.com

Nam Phương biên dịch

Theo dkn.tv